Középkori érmék

Középkori pénzverés ill. középkori érmék alatt I. István Király (1000-1038) uralkodásától az Erdélyi Fejedelemség megalakulásáig (1570) terjedő közel 600 évet értjük. A magyar pénzverés alapjai I. István királyunkhoz köthetők, az általa vert ezüst pénz egyszerű éremképe és jellegzetes mintája az őt követő uralkodók hosszú sorának is mintául szolgált. A figurális ábrázolás Salamon (1063-1074) uralkodása alatt jelent meg.

Árpád-házi uralkodóink szinte kizárólag ezüstből vertek pénzt, az őket követő vegyesházi uralkodók alatt jelentek meg az első aranypénzek.

Károly Róbert (1308-1342) jelentős gazdasági, pénzügyi reformot hajtott végre, s az 1325 körül indított aranypénzveréssel bevezetésre kerültek (velencei mintára) az aranyforintok.

Középkori érmék