pénzverés-kezdetei.jpg

A pénzverés kezdetei

A kezdetek

Jelenlegi ismereteink szerint a pénzverés kezdetei az ie. 7. századba nyúlnak vissza, amikor is Gügész, Lüdia királya készíttetett elsőként vert pénzt, az utókor mégis elsősorban ie. 6. századi utódjára, Kroiszoszra emlékszik, akit az ókori kelet egyik leggazdagabb uralkodójaként tartanak számon (krőzusi gazdagság). Ő vezette be a tiszta arany, illetve ezüst veretek rendszerét. Legnagyobb értékű aranypénze (nehéz statér) 10,8 g körüli volt.

A lüdöktől valószínűleg nem sokkal lemaradva már néhány görög poliszban (pl. Argosz, Aigina) is megindult a pénzverés. Az első pénzeket még nem tiszta aranyból vagy ezüstből verték, hanem e kettő természetes keverékéből, ún. elektronból. (Plinius szerint az elektron legfeljebb 4/5 rész aranyat és legalább 1/5 rész ezüstöt tartalmazott.) Az arany, az ezüst és a réz különböző arányú ötvözetei eltérő színű vereteket eredményeznek.

Forma és technika

Az első pénzek alakja ovális, tojásdad vagy szabálytalan volt. A kezdetleges előállítási technika miatt a pénzeken lévő ábrázolásoknak nem volt különösebb művészi értéke. A görög ezüstpénzeken nem volt értékjelzés, az érméket méreteik (nagyság és súly) különböztették meg. Nagy Sándor makedón uralkodó volt az első, akinek pénzein az istenek ábrázolását emberábrázolás – saját arcképe – váltotta fel.

A nagy kiterjedésű ókori államok mindegyikének szüksége volt az egységes pénzrendszer bevezetésére, amely a birodalom egyik fontos kohéziós tényezője volt. Ilyen megfontolásból verette Dareiosz perzsa király is aranypénzét, a dareikoszt, amely majdnem színtiszta (kb. 96%-os tisztaságú) aranyból készült, kb. 8 gramm súlyú pénzérme volt.

Róma

Az ókori rómaiak hatodik királyuk, Servius Tullius idejében (ie. 6. sz.) kezdték meg a pénzverést, görög mintára. A Római Köztársaság pénzrendszerének alapegysége az as’ [ász] volt. Ez kezdetben súlymérték volt (1 as = 327,453 g), majd a kb. ilyen súlyú, öntéssel készült és jelzéssel ellátott rézdarabot nevezték as-nak. (Az as hivatalos súlya a későbbiekben jelentős redukciókon ment át, és a 3. században az as-ból egyszerű váltópénz lett.) as tett ki 1 sestertius-t. A rómaiak tiszta ezüstpénzt ie. 269-ben, aranypénzt pedig ie. 206-ban vertek először. Alább Titus császár (98-117) sestertius-a látható, rajta a Colosseummal.

A pénzverés kezdetei
Share this post