5korona1906.jpg

Az 5 korona 1906 ezüstpénz története

Az 5 korona 1906 a Ferenc József érméit gyűjtők között is kiemelt helyet foglal el. Annak megértéséhez, hogy miért olyan ritka és különleges ez az ezüstpénz, vissza kell utaznunk több mint 100 évet a történelemben.

Az 1906-os veretek ritkasága (az 5 korona mellett beleértve az 1 koronát, 1 fillért, 10 fillért és 20 fillért is) alapvetően két okra vezethető vissza. A Szabadelvű Párt 1875-től kezdődően 30 éven keresztül kormányzott, azonban 1905-ben – az ellenzéki összefogás eredményeként – új többség jött létre a 48-as párt vezetésével. Mivel ők a dualizmus ellen voltak, ezért Ferenc József figyelmen kívül hagyva  a választásokat Fejérváry Gézát nevezte ki miniszterelnöknek ( Fejérváry Géza a magyar királyi darabont testőrség kapitánya volt, innen ered a „darabontkormány” gúnynév is. A kormány elszigeteltségben dolgozott, az ellenzék ezalatt nemzeti ellenállásra szólított fel, ami magában foglalta az adófizetés  megtagadását is. A helyzet sürgős megoldást kívánt. Ferenc József végül  a koalícióval kötött egyezség révén 1906. április 8-tól Wekerle Sándort nevezte ki miniszterelnöknek. Egyrészt tehát a bizonytalan belpolitikai helyzet volt az oka a pénzverés visszafogásának.

A másik ok egy 1899-ben hozott törvény volt, mely anno 19.2 millió korona értékhatárt állapított meg az ezüstpénzek verésére vonatkozóan. Ezt a határt már 1900-ban túllépték, így az ezüstpénzek verése 1906-ig szünetelt. 1906-ban is csak az addigi forgalomból kivont, kopott ezüst koronák anyagából lehetett új 5 korona érméket verni, melyből végül 1263 darab készült.

Az 5 korona 1906 tehát már a maga idejében is ritka ezüstpénznek számított. Azóta értéke a numizmatika gyűjtői révén jelentősen megemelkedett. Ugyanez elmondható az 1906-vert 1 korona, 1 fillér, 10 fillér és 20 fillér vonatkozásában is. Manapság sok hamis darab is létezik az említett pénzekből, az 1906-os 5 koronát jellemzően az évszám átvésésével hamisítják. Nemrégiben megjelentek a modern utánveretek is, az 1 korona és 5 korona eredeti verőtöveinek segítségével készültek jelzett utánveretek.

Az 5 korona 1906 ezüstpénz története
Share this post