Régi pénz

Numizmatika, régi pénzek

A numizmatika, vagy éremtan a pénzzel és pénztörténettel foglalkozó, egyik legrégebbi történeti segédtudomány. Segítségével megtudhatjuk, hogy miről mesélnek az egyes pénzek, mit akartak kifejezni az adott pénz kibocsátói azok képi világának megválasztásával. A numizmatika művelői, a numizmatikusok eredetileg főleg a régi érmék gyűjtésével (érmegyűjtés) és azok tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődési körük azonban ma már kiterjed a modern pénzformák és pénzhelyettesítők, valamint az értékpapírok kutatására is.

Aranypénzek

Aranypénzek

A magyar történelemben Károly Róbert (I. Károly, 1308-1342) óta folyamatosan vertek aranypénzeket, bár mindennapi forgalomban csak 22 évig, 1892 és 1914 között találkozott az átlagember aranyérmékkel. Az egyes korok az aranyérmék szempontjából:
Középkori aranyforint – Magyarországon, illetve Erdélyben 1325-től a 16.-17. századig vertek forint elnevezéssel aranypénzeket, nagyjából 3,5 gramm tiszta aranytartalommal.

Ezüstpénzek

Ezüstpénzek

I. István – az első magyar király – a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes keresztény állammá szervezte át.
Királlyá koronázásával – melyre 1001. január 1-én került sor – létrejött a keresztény Magyar Királyság. Koronázása a fiatal magyar állam stabilitását és szuverenitását igyekezett kifejezni, ami az önálló pénzkibocsátás terén is megnyilvánult. Európához tartozása abban is kifejezésre jutott, hogy pénzverését a nyugat-európai denár rendszerhez igazította.

Bankjegy és papírpénz

Bankjegy és papírpénz

I. József 1705-ben hozta létre a Wiener Stadt Banco-t, ez volt a Habsburg birodalom állami bankja. Mária Terézia (1740-1780) uralkodása alatt, 1762-ben került kibocsátásra az első papírpénz ; 5, 10, 25, 50 és 100 forintos címletekben. Ezek eleinte 5%-os kamatozású bankkötvényekre is becserélhetők voltak.
1771-ben újabb bankjegyeket bocsátottak ki, ekkor jelentek meg az eddigi címletek mellett az első 500 és 1000 forintos bankócédulák.

Emlékpénzek

Emlékpénzek

A Magyar Nemzeti Bank 1946 óta bocsát ki emlékérmeket (névértékkel rendelkező arany érméket, ezüst érméket és egyéb színesfém emlékpénzeket) . Az érmék különböző névértékkel, súllyal és tisztasággal kerültek és kerülnek kibocsátásra. Emlékérmékről lévén szó, általában vagy egy történelmi eseményt közvetítenek, vagy egy történelmi személyiségre, nemzetünk szempontjából meghatározó értékre emlékeznek. Tudni érdemes, hogy a névértékkel rendelkező érmék Magyarország teljes területén hivatalos fizetőeszköznek számítanak.

Befektetési aranyérmék

Befektetési aranyérmék

Befektetési aranypénz: befektetési aranypénznek az az aranypénz minősül, mely az Európai Bizottság év elején megjelenő listájában szerepel. A listába kerülésről ill. törlésről minden ország saját hatáskörben dönt nemzeti érméivel kapcsolatosan. (szigorú kritériumok szerint!). A listába kerülő érmék értékesítése ÁFA mentes. (a magyar aranypénzek közül a Szent István Intelmei 500.000 ft névértékű, mindössze 500 példányban kiadott arany érme került fel a listára).

Középkori érmék

Középkori érmék

Középkori pénzverés alatt I. István Király (1000-1038) uralkodásától az Erdélyi Fejedelemség megalakulásáig (1570) terjedő közel 600 évet értjük. A magyar pénzverés alapjai I. István királyunkhoz köthetők, az általa vert ezüst pénz egyszerű éremképe és jellegzetes mintája az őt követő uralkodók hosszú sorának is mintául szolgált. A figurális ábrázolás Salamon (1063-1074) uralkodása alatt jelent meg.

Habsburg érme

Habsburg érmék

A Habsburg Birodalom I. Rudolf német király (1273-1291) uralkodásától az 1867-ben létrejött Osztrák-Magyar Monarchia megalakulásáig terjedő időszakot foglalja magában. A birodalom területileg és időben is hatalmas voltából fakadóan rendkívül széles körű az érmék választéka: arany dukátok (melyeket a korábbi finomságnak megfelelően, 986-os tisztaságú aranyból vertek), az 1553-tól kezdődően vert ezüst tallérok, krajcárok, dénárok százai közül válogathatnak a gyűjtők.

Ferenc József érméi

Ferenc József érméi

l. Ferenc József (1830-1916) mindössze 18 évesen, 1848-ban császárként lépett a trónra, s az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkiemelkedőbb uralkodójává vált. Érméi a világ minden pontján ismertek és keresettek, arany pénzei, ezüst pénzei és egyéb színesfém pénzérméi a hazai gyűjtők körében is kiemelt népszerűségnek örvendenek. A gyűjtési terület hatalmas, szinte kimeríthetetlen. A magyar veretek mellett számos osztrák és olasz veret is szélesíti a palettát.

Hírek, cikkek

Török hódoltság-korabeli éremkincset találtak

Több, mint 1600 darabból álló, még a török hódoltság idején elrejtett éremkincs került elő Simontornyán. Nagy részük ezüst érme, de vannak köztük ritka, Hunyadi Mátyás és Szapolyai János által veretett aranyforintok is. A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak szeptemberben jelentették helyi lakosok, hogy egy ház udvarán kerámia edényre bukkantak, mely rengeteg érmét rejtett. Az éremkincs

Középkori pénzek Magyarországon

A középkori pénzek kategória alatt jellemzően az Árpád-házi (1000-1301) és vegyesházi királyok (1307-1526) idejében vert érméket értjük, de középkori pénzverés alatt szokás az I. István király uralkodásától az Erdélyi fejedelemség megalakulásáig terjedő közel 600 évet átölelő időszakot is érteni. Középkori pénzeink készültek aranyból, ezüstből, ritkábban rézből, vagy bronzból. A magyarországi pénzverést az államalapítás részeként I.

5 korona 1906

Az 5 korona 1906 ezüstpénz története

Az 5 korona 1906 a Ferenc József érméit gyűjtők között is kiemelt helyet foglal el. Annak megértéséhez, hogy miért olyan ritka és különleges ez az ezüstpénz, vissza kell utaznunk több mint 100 évet a történelemben. Az 1906-os veretek ritkasága (az 5 korona mellett beleértve az 1 koronát, 1 fillért, 10 fillért és 20 fillért is)

Régi pénz felvásárlás

Készpénzért vásárolunk egyes darabokat, vagy teljes gyűjteményeket a numizmatika minden területéről: régi pénzérméket, aranypénzeket, ezüstpénzeket, papírpénzeket, Ferenc József arany koronákat, dukátokat, tallérokat, korona, pengő és forint bankjegyeket az ókortól napjainkig. Ha van ilyen a birtokában és el kívánja adni, keressen bizalommal! Numizmatikai gyűjteményeket, hagyatékokat is vásárolunk készpénzért. Az előzetes értékbecslés díjtalan.

Kép alapján is végzünk értékbecslést. Küldje be eladásra szánt pénzérméi, papírpénzei képeit, az előzetes értékbecslés díjtalan.

Zomi Numizmatika Webáruház